En Säker Grund Att Bygga Vidare På

 
 

Salboheds Bygg och Anläggning AB startade 2004 av Peter Johansson och Tom Andersson, som tillsammans har drygt 40 års erfarenhet inom branschen. De första åren handlade mest om att bygga upp en grund för företaget att stå på inför kommande utmaningar, och 2009 tog man steget fullt ut och anställde mer personal samtidigt som man började anpassa företaget för större entreprenader.


2012 flyttade man in i nya lokaler i Västerås allt för att på bästa sätt kunna möta marknadens ökade krav på utförande och kvalitét. Personalen utbildas kontinuerligt för att öka kompetensen och idag finns drygt 20 anställda samt ett 10-tal underleverantörer, alla med mycket goda kunskaper om de arbetsuppgifter som skall utföras för varje enskillt projekt.

 

Salboheds Bygg och anläggning - “från grunden”

Vi ser till att du får ett kvalitétsjobb utfört i rätt tid till rätt pris. En helhetslösning som ger dig enkelhet, stabilitet och trygghet.

Låt Salboheds Bygg och Anläggning ta hand om ditt projekt!